Job Feature: Form seven or above

Salary Currencies

 • 38 Job(s)
 • 1
 • 2
 • Go to
 • 理財策劃顧問/經理/實習生

  如果你是應屆畢業生,誠意邀請你加入我地百萬年薪行列! 我地有實習生在學期間,加入第一年已達成百萬圆桌資格。 就快畢業嘅你,把握時間,加入我地,方法正確肯努力, 百萬年薪不是夢,令自己贏在起跑線 如果你是在職人士,在遇上事業樽頸位,不如比自己一個機會,由今日開始真正為自己,建立自己事業,實現自己夢想!

  Monthly Pay(HKD) : $10000 - $50000

  Company User : WONG KA FAI, ANTHONY

 • logo
 • Business Manager (Recruitment)

  Participate in full cycle of recruitment process including application, screening, scheduling of interviews and documents preparation

  Monthly Pay(HKD) : $16000 - $20000

  Company User : Maid@Maid Express

 • 兼職中醫診所助護 (屯門/天水圍)

  職責 :負責前枱登記、應答及配藥、輔助醫師診治、一般清潔及診所工作。

  Hourly Pay(HKD) : $60 - $70

  Company User : Gracemed Management Limited

  • 38 Job(s)
  • 1
  • 2
  • Go to